Ääsmäel Kaseurva teel reoveepumpla rike 27.08.14

27. august 2014 16:44

Ääsmäel Kaseurva tee piirkonnas on 27.08.14 jaotusvõrgu faasirikke tõttu reoveepumpla avarii. Võimalikud on häired heitvee ärajuhtimisel. Rikke parandamisega tegeletakse.

Jaga: