Elektrikatkestus Udu ja Rästiku tn piirkonnas - võimalik heitvee ärajuhtimise probleem

18. november 2013 17:02

Elektriavarii tõttu on Udu ja Rästiku tänava reoveepumplad seiskunud. Rikke kõrvaldamisega tegeletakse. Võib esineda probleeme heitvee ärajuhtimisega sh heitvee sattumine kaevuluukidest tänavale. Palume minimeerida kanalisatsiooni kasutamist!

Jaga: