Jääkkloori analüüs Vanamõisas

14. august 2013 10:09

Kloori lõhn ja maitse võib veel püsida mõnda aega. Eile veetöötlusjaamast võetud analüüsi järgi on kloori sisaldus normidele vastav.

Jaga: