Kanalisatsiooni häired Ääsmäel 09-10.02

9. veebruar 2016 21:09

Seoses erakordselt suure sademevee kogusega on Ääsmäe reoveepumplad ja torustik üle koormatud ning madalamates kohtades võib olla kanalisatsiooni äravool häiritud. Probleemid võivad olla eelkõige Kasesalu tn korrusmajade piirkonnas. Oleme toimuvaga kursis ja probleemiga tegeletakse. AS Kovek vabandab.

Jaga: