Kanalisatsiooni häired Tootsi teel

28. jaanuar 2016 14:31

Tootsi tee piirkonnas on väga suure sulavee koguse tõttu häired kanalisatsiooni toimimises. Madalamatest kaevudest võib ajada vett välja. 28.01 on tellitud täiendav reovee äravedu purgimisautoga ning remonditööd toimuvad 29.01. Oleme probleemist teadlikud ning rikke kõrvaldamisega tegeletakse. AS Kovek vabandab.

Jaga: