Kanalisatsiooni katkestus Kotka tee piirkonnas 29.04.17 kella 18.00ni

29. aprill 2017 14:25

Seoses Elektrilevi suuremahulise kõrgepingeavariiga on katkestus kanalisatsiooni töötamises Kotka tee piirkonnas (Kauri tee, Uuetalu tee jne) laupäeval 29.04.17 kella 18.00ni. Palume piirata vee tarbimist. Katkestuse tõttu reoveepumplad ei tööta. Kui olukord muutub kriitiliseks, siis sulgeme ka vee. AS Kovek vabandab.

Jaga: