Soopealse puurkaevpumpla mahutite täitmine Ääsmäel

30. oktoober 2013 15:13

TÄIENDATUD!

01.11.13 algab rekonstrueeritud Soopealse puurkaevpumpla mahutite täitmine Ääsmäel. Täitmise ajal võib esineda olukordi, kus veesurve asulas langeb (lisandub mõni tarbija), kuna puurkaevude veeandvus on piiratud. Täitmine loodetakse lõpetada 01.11.13 õhtuks. Palume kannatlikku meelt, roostesademe tekkimisel palume üldtelefonil endast teada anda.

Jaga: