Soopealse veetöötlusjaama seadistustööd

13. november 2013 10:55

13. novembril 2013. a kell 14-15 toimuvad Ääsmäel renoveeritud Soopealse veetöötlusjaama häälestustööd. Veevarustuse katkemist planeeritud pole, kuid ehituse käigus võib esineda ootamatusi. Võimalik on ajutine surve kõikumine ja see võib tekitada ajutisi tõrkeid vee saamisel kõrgematel korrustel ning roostesadet. Kuna katsetuste ajaks juhitakse veevärki mahutite vesi ning mahutid on eelnevalt klooriga desinfitseeritud, siis võib veel olla kohati nõrk kloori lõhn ja maitse. Analüüsid kloorisisalduse kohta võetakse kohapeal. Palume enne kodumasinate kasutamist kontrollida vee puhtust, vajadusel teostab AS Kovek kinnistusisesest torustikust roostese vee väljalaskmise ja/või filtrite puhastuse. Palume sellisest soovist anda teada meie üldtelefonil. Veetöötlusjaam renoveeriti Ääsmäe veemajandusprojekti I etapi käigus ja selle eesmärk on veekvaliteedi parandamine Ääsmäel.

 

Jaga: