Survekõikumise Hüürus

9. juuli 2014 12:59

Seoses tuletõrje veevõtuga on Hüürus täna veesurve kõikumised, kuna tuletõrjeautod võtavad hüdrantidest vett. Normaalne surve taastub ise, palume oodata surve taastumist.

Jaga: