Veeavarii Hüürus Piibelehe-Priimula piirkonnas

19. november 2013 14:53

Endise Priimula AÜ puurkaevu veevärgis on veetrass katki ning pumpla on üleujutuskahju vältimiseks seisatud. Pumplat tööle panna kavas ei ole, AS Kovek on 2013. a juunis edastanud elanikele teated, et puurkaev suletakse 01. oktoobrist 2013. a. Enamik tarbijaid on juba oma torustikud ringi ühendanud. AS Kovek on valmis vajaduse korral osutama teenustöö korras abi veevarustuse kiireks sisseseadmiseks, palume endast teada anda Toivo Kallaspoolik'ule, e-mail toivo@kovek.ee; telefon 58 044 152. Kinnistusisese torustiku rajamine või ümberehitamine toimub kinnistuomaniku kulul.

Jaga: