Veevarustuse häired Ääsmäel

19. august 2013 12:00

Seoses rajatud uute veetorustike ümberühendamistega on Ääsmäel veevarustuse häired ja katkestused järgnevalt

1. Neljapäeval 22. augustil 2013 - kogu Ääsmäel ajavahemikul 09.00-17.00

2. Reedel, 23. augustil 2013 - Ääsmäel Kasesalu 22 ja Kasesalu 24 (teostatakse majade ümberühendamine).

Nimetatud perioodidel võib esineda veesurve kadumine, kõikumine, gaasiline vesi (kraanid "turtsuvad") ja roostesade vees.
Palume varuda endale katkestuse ajaks vett. Peale katkestust palume ettevaatust kodumasinate kasutamisel. Vajadusel teostab AS Kovek
kõlbmatu vee väljalaskmist ja veefiltrite puhastamist, palume teada anda üldtelefonil või e-mailil info@kovek.ee

Katkestused on vajalikud selleks, et võtta kasutusele käesoleval suvel rajatud uued plastikust veetorud, millega väheneb roosteprobleem kraanivees.
Palume kannatlikku meelt, ümberkorraldused on vajalikud Ääsmäe veekvaliteedi huvides.

Jaga: