Veevarustuse häired Nõlvaku-Vanasilla-Sillaku

5. aprill 2015 06:18

Seoses Sillaku veetöötlusjaama töö häiretega võib esineda ajutist veesurve langemist Laagris Vanasilla tn piirkonnas. Palume oodata surve taastumist, rikke kõrvaldamisega tegeletakse. AS Kovek vabandab.

Jaga: