Uudised

Uued veeteenuse hinnad Kotka piirkonnas alates 01.02.2015. a.

Torm öösel ja hommikul vastu laupäeva

AS Kovek suletud 23-24. juunil

Teade veeteenuse hinna kehtestamisest Ääsmäe tegevuspiirkonnas alates 01.07.2014.a

AS Kovek teatab veeteenuse hinna kehtestamisest* Laagri ja Hüüru tegevuspiirkondades Tallinna reoveekogumisalal**.

Veeteenuse hind*** Ühik Tasu võetud vee eest Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
Füüsilistele isikutele                          EUR/m3              1,29 1,56
Juriidilistele isikutele EUR/m3 1,35 1,78

Uued hinnad hakkavad kehtima 01.06.2014. a.

* -kehtestamise alus on Konkurentsiameti 24.04.2014. a otsus nr 9.1-3/14-009. ** - Hõlmab AS Kovek tegevuspiirkondi Tallinna reoveekogumisalal, sh Laagri alevik, Koidu küla ja Hüüru küla.

***- hinnad on ilma käibemaksuta. Hindadele lisandub käibemaks 20%. Koos käibemaksuga hind on saadaval veeteenuse hinna tabelis kodulehel.

Uus kinnistupaigaldise ülevaatuse kord

AS Kovek pakub projektipiirkondades kinnistusiseste torustike ehitust järelemaksuga

lahtiolekuajad

Ääsmäel lõppes veemajandusprojekti etapp

Omavoliliste tarbimiste juhtumite lahendamine toimub AS-i Kovek kontoris igal kolmapäeval kell 16.00-18.00.