Uudised

Vee ja kanalisatsiooni hinnad Hüürus

Juhised kloorilõhna ja -maitse korral

Inseneri puhkuse tõttu ei väljastata ajutiselt tehnilisi tingimusi ja anta kooskõlastusi

Hüüru küla veevarustuse sisselülitamine lükkub nädala võrra edasi.

Ääsmäel algasid veemajandusprojekti I etapi ehitustööd.

AS Kovek lülitab Hüüru külas veevarustuse sisse järgmise nädala (01.-05. juuli) jooksul.

AS Kovek teatab veeteenuse hindade kehtestamisest Kiia ja Valingu külades alates 01. august 2013. a.

Valingu külas Suurekivi tegevuspiirkonnas ja Jõgisoo külas Lõokese tegevuspiirkonnas

AS Kovek teatab veeteenuse hinna kehtestamisest Vanamõisa tegevuspiirkonnas. Alus: Konkurentsiameti 28.11.12. a otsus nr 9.1-3/1…