Ääsmäel algasid ehitustööd

2. juuli 2013 09:44

Ääsmäel algasid Ääsmäe veemajandusprojekti I etapi ehitustööd. Töövõtja on Nordecon AS, omanikujärelevalvet teostab Entec Eesti AS.
Tööde lõpptähtaeg on novembris 2013. a. Tööde käigus rekonstrueeritakse osaliselt vee- ja kanalisatsioonitorustikud, biopuhasti, üks
reoveepumpla ja üks puurkaevpumpla. Töid kaasrahastab SA Keskkonnainvesteeringute keskus programmist "Veemajandus".

 

Jaga: