Avastatud omavoliliste tarbimiste menetlemise aeg

5. november 2013 15:48

Avastatud omavoliliste vee ja heitvee ärajuhtimisteenuste juhtumite lahendamine toimub alates 13. novembrist 2013.a AS-i Kovek kontoris igal kolmapäeval kell 16.00-18.00. Sellel ajal on võimalik tarbijal oma seisukohti kaitsta ning esitada tõendeid. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument ning tõendid, mis võiksid teie arvates tõendada tegelikult tarbitud teenuse kogust (veemõõtjate näidud, eelmise vee-ettevõtja arved jne). Juhul kui esitatud tõendid pole usutavad või tarbija esitab selgelt valeinfot, on vee-ettevõtjal õigus teha omavolilise tarbimise eest arve vastavalt tehnilisele arvestusele. Antud kaalutlusõiguse annab vee-ettevõtjale Saue valla ühisveevärgi ja  -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri.

Jaga: