Lõppesid Ääsmäe veemajandusprojekti I etapi tööd

11. detsember 2013 16:03

Ääsmäe asulas lõppes 06.12.2013 Ääsmäe veemajandusprojekti I etapi tööd. Projekti kaasrahastati SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammist, projekti koos 1728. Toetuse summa on ca 746 tuhat eurot ning Saue valla tasutav omafinantseering ca 212 tuhat eurot. Projekteerimis-ehitustööd teostas AS Nordecon ning omanikujärelevalvet tegi OÜ Entec Eesti. Tegemist oli esimese etapiga Ääsmäele planeeritud kolmeetapilisest programmist.

Projekti käigus rekonstrueeriti ca 1066 m veetorustikku ja ca 406 m kanalisatsioonitorustikku. Rekonstrueeriti Soopealse puurkaevpumpla, Ääsmäe reoveepuhasti ning üks reoveepumpla. Vee analüüsid vastavad normidele ning heitvee puhastusefektiivsus on tuntavalt kasvanud. Rekonstrueeritud rajatised on nüüdsest lülitatud ka AS-i Kovek kaugvalvesüsteemi, mis võimaldab saada õigeaegselt häireid rikete kohta ning reageerida probleemidele kiiremini.

 

Jaga: