NB! Juhised seoses tormihoiatusega

12. detsember 2014 10:30

Laupäeva hommikul oodatakse Eestisse tormi saabumist, mille tagajärjel võivad tekida elektri- ja veekatkestused ning murdunud puud.

Mõistlik on endale varuda vähemalt 10 liitrit (ämbritäis) joogivett. Veevarustuse taastumisega võib minna aega, kuna erinevad rikked võivad kuhjuda ning rikkeid kõrvaldatakse tähtsuse/ohtlikkuse järjekorras.
Esmalt kõrvaldatakse rikked suuremates asulates ja seejärel liigutakse väiksematesse. Info rikete ja nende kõrvaldamise aja kohta avaldatakse esimesel võimalusel AS-i Kovek kodulehel.

Tõenäolised veevarustuse katkemise kohad elektrikatkestuse korral on: Laagris Nõlvaku-Vanasilla piirkond, Ääsmäe asula, Kiia, Valingu (sh Suurekivi piirkond). Muud piirkonnad on praeguseks varustatud reservtoitega.
NB! Elektrikatkestuse korral, kui teil veevarustus töötab edasi, siis kasutage kanalisatsiooni ainult hädavajadusel, sest kui reoveepumplad hakkavad täis saama, lülitame me keskkonnareostuse ohu tõttu veevarustuse välja.

NB! Ärge puutuge maha langenud elektrijuhtmeid (ka siis, kui tegemist on isoleeritud õhukaabliga). Üldise elektrikatkestuse korral tuleb pöörduda Elektrilevi rikketelefonil 1343.
Tänavavalguse rikked, mis pole ohtlikud (nt valgustus ei põle) likvideeritakse pärast tormi järgmisel nädalal.

AS Kovek valvetelefon 56 66 77 96, valla lühinumber 5501.

 

 

Jaga: