Tähelepanu! Kinnistupaigaldise ülevaatus projektipiirkonnas on täiendavalt reguleeritud

22. aprill 2014 14:01

Tulenevalt kinnistupaigaldiste ülevaatusest tulenevate probleemide ja lahkarvamustega on AS Kovek kehtestanud alates 22. aprillist 2014. a uue kinnistupaigaldise ehitusaegse ülevaatuse korra. Kord reguleerib täpsemalt ülevaatuse korraldust. Kinnistupaigaldise ülevaatuse soovist tuleb teatada kirjalikult (nt e-kirja teel) vähemalt 7 päeva ette. Täpselt vaadake menüüst "LIITUMINE".

Jaga: