Teade vee-ettevõtja tegevuse algusest Tuula tegevuspiirkonnas

1. jaanuar 2017 16:45

AS Kovek on Saue Vallavolikogu 29.12.2016.a otsusega nr 95 nimetatud vee-ettevõtjaks Tuula piirkonnas. Senise vee-ettevõtjaga OÜ Rever on kokku lepitud, et üleminek toimub 01. veebruarist 2017. a. AS Kovek rakendab Tuula külas uute veehindade kehtestamiseni seni kehtivaid vee hindasid. Jaanuari veenäidud palume teatada OÜ-le Rever. Veebruari veenäidud palume teatada AS-le Kovek. Veebruari vee eest esitab arve AS Kovek.

Jaga: