Teade veehinna kehtestamise kohta Turba asulas endises N.R. Energy veeettevõtluspiirkonnas

20. november 2018 16:17

AS Kovek teatab veeteenuse hinna kehtestamisest Turba alevikus endises N.R Energy OÜ vee-ettevõtluspiirkonnas. Veeteenuse hinnad on järgnevad: veevarustus 0,82 EUR/m3 ilma käibemaksuta (0,98 EUR/m3 koos käibemaksuga); reovee ärajuhtimine 0,62 EUR/m3 ilma käibemaksuta (0,74 EUR/m3 kos käibemaksuga) alates 01.12.2018. a. Veeteenuse hinnad on kooskõlastatud Nissi Vallavalitsuse 08.06.2006. a määrusega nr 1.

Jaga: