Teade veeteenuse hindade kehtestamisest Kiia ja Valingu külades

27. juuni 2013 09:55

AS Kovek teatab veeteenuse hindade kehtestamisest Kiia ja Valingu külades alates 01. august 2013. a.

Veeteenuse hinnad Kiia külas alates 01. august 2013. a

-tasu võetud vee eest 1.17 EUR/m3 ilma käibemaksuta, 1.41 EUR/m3 koos käibemaksuga
-tasu heitvee ärajuhtimise eest 1.44 EUR/m3 ilma käibemaksuta, 1,72 EUR/m3 koos käibemaksuga
Alus: Saue vallavalitsuse 25. juuni 2013. a korraldus nr 418.

Veeteenuse hinnad Valingu külas (Sarapuu piirkond ja Aiandi) alates 01. august 2013. a


-tasu võetud vee eest 1.42 EUR/m3 ilma käibemaksuta, 1.71 EUR/m3 koos käibemaksuga.
Alus: Saue vallavalitsuse 25. juun8i 2013. a korraldus nr 419.

 

 

 

 

Jaga: