Teade veeteenuse hindade kehtestamisest Kotka tee piirkonnas

19. detsember 2014 13:40

AS Kovek teatab opereerimise alustamisest vee-ettevõtjana Saue vallas Tallinna reoveekogumisalal Alliku külas Kotka tee piirkonnas* alates 01.02.2015. a. Uues rakendatakse Laagri ja Hüüru asulates kehtivaid, Konkurentsiameti 24.04.2014. a otsusega nr 9.1-3/14-009 kooskõlastatud veeteenuse hinnad.

AS Kovek teatab veeteenuse hinna kehtestamisest Kotka tee piirkonnas alljärgnevalt.

  • Eraisik veevarustus 1,29 EUR/m3 ilma käibemaksuta (1,55 EUR koos KM-ga), heitvee ärajuhtimise ja puhastamise tasu 1,56 EUR m2 (1,87EUR/m3 koos KM-ga).
  • Juriidiline isik veevarustus 1,35 EUR/m3 (1,62 EUR/m2 koos KM-ga), heitvee ärajuhtimise tasu 1,78 EUR/m3 (2,14 EUR/m3 koos KM-ga).

Hinnad hakkavad kehtima alates 01.02. 2015. a.

* - Kotka tee piirkond - ala Instituudi teest (Laagri-Harku maantee ida (Pääsküla jõe) suunas. Kotka tee piirkonda kuuluvad Kotka tee, Kraavi tee, Kauri tee, Katre tee jne (nimekiri ei ole lõplik).

Jaga: