Teade veeteenuse hinna kehtestamisest Kodasema tee piirkonnas

8. aprill 2019 09:59

AS Kovek teatab opereerimise alustamisest Vatsla külas Kodasema tee piirkonnas endise vee-ettevõtja OÜ VH Vesi piirkonnas (Kadaka tee, Kodasema tee, Männi tee, Pihlaka tee ja Sireli tee, Vatsla küla). Piirkonnas kehtestatakse Vatsla ja Hüüru külades ning Laagri alevikus kehtiv veeteenuse ja heivee ärajuhtimise teenuse hind: eraisik veevarustus 1,55 eurot/m3 koos käibemaksuga, heitvee ärajuhtimine 1,87 eurot/m3 koos käibemaksuga; juriidiline isik 1,62 eurot/m3 koos käibemaksuga, heitvee ärajuhtimine 2,14 eurot/m3 koos käibemaksuga. Heitvee ärajuhtimise teenust rakendatakse kinnistutele, kus heitvee ärajuhtimine on võimalik.

Jaga: