Teade veeteenuse hinna kehtestamisest

28. aprill 2014 12:47

AS Kovek teatab veeteenuse hinna kehtestamisest* Laagri ja Hüüru tegevuspiirkondades Tallinna reoveekogumisalal**.

Veeteenuse hind*** Ühik Tasu võetud vee eest Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest
Füüsilistele isikutele                          EUR/m3              1,29 1,56
Juriidilistele isikutele EUR/m3 1,35 1,78

Uued hinnad hakkavad kehtima 01.06.2014. a.

* -kehtestamise alus on Konkurentsiameti 24.04.2014. a otsus nr 9.1-3/14-009. ** - Hõlmab AS Kovek tegevuspiirkondi Tallinna reoveekogumisalal, sh Laagri alevik, Koidu küla ja Hüüru küla.

***- hinnad on ilma käibemaksuta. Hindadele lisandub käibemaks 20%. Koos käibemaksuga hind on saadaval veeteenuse hinna tabelis kodulehel.

Jaga: