Algab Ääsmäe veemajandusprojekti III etapp

  • Post category:Uudised

17. juunil 2022. a tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastusotsuse Ääsmäe veemajandusprojekti III etapi rahastamiseks. Ääsmäe III etapp puudutab torustikke-pumplaid Kaseurva tee-Mõisa tee lõigul ning Karja tee piirkonda. Antud piirkonna torustikud on juba mõnda aega olnud piirkonna häbiplekiks, veekvaliteediga ei ole tarbijad rahul ning kanalisatsioon uputab liigveega reoveepuhastit. Lisaks puudub Karja teel osades majades kanalisatsioon tänaseni.

Projekti kogumaksumuseks on kavandatud 754 tuhat eurot, millest moodustab SA Keskkonaninvesteeringute Keskuse toetus 340 tuhat ning toetuse saaja omafinantseering 414 tuhat eurot. Taotlus on esitatud juba teist korda, eelmisel aastal me rahastust ei saanud. Projekti fookus on torustikud Kaseurva tee ääres, millega jõuab kvaliteetne joogivesi Mõisa teele ja millega peaks lahenema senised probleemid tihedate kanalisatsiooniavariidega. Eraldi mitteabikõlbliku kuluna tuleb lahendada veel tööstustarbijate probleemid Mõisa teel, kus nii vee- kui kanalisatsiooniteenuse kvaliteet on ebarahuldav.

Ajakava on selline, et septembri keskpaigaks tahame välja kuulutada hanked ning augusti lõpuks peaks olema selge projekti maksumus. Oht peitub siin selles, et ehitusturg on viimase aasta jooksul olnud üsna ettearvamatu ja paljud projektid on kallinenud rohkem, kui maksta võimalik on. Siinkohal tuleb lihtsalt tegutseda ja loota, et elluviimisega saab kiiresti alustada.