AS Kovek kontor Vae 6 Laagri on külastajatele suletud alates 16.03.20

Tulenevalt koroonaviiruse levikust on AS-i Kovek kontor suletud külastajatele alates esmaspäevast, 16.03.20. Külastuspiirang kehtib praeguse seisuga eriolukorra lõpuni.

Piirang on vajalik, et kaitsta eluliselt vajalikku personali, kes tegeleb vee ja kanalisatsiooni töös hoidmisega, nakkusohu eest. Kogu asjaajamine käib edasi e-maili ja telefonide teel ning AS Kovek tööaeg on endine. Paberil allkirjastatavad lepingud lahendatakse juhtumipõhiselt. Välitöödel võivad AS Kovek töötajad kanda kaitsevahendeid ja nõuda inimestel püsimist endast vähemalt 2 meetri kaugusel. Ühtlasi jätame endale õiguse mitte tegeleda selgete haigustunnustega inimestega. Seega palume ajada asju telefoni ja e-maili teel. Eelmisel nädalal tehtud tellimused lahendame juhtumipõhiselt. Võimalik on eluliselt vähetähtsate tööde äraütlemine.

Palume elanikelt mõistvat suhtumist. Meie töö eeldab, et vesi ja kanalisatsioon töötab ka siis, kui vallas on suur haigestunute arv või kui muud asutused enam ei tööta. Seega on vajalik iga hinnaga kaitsta spetsialiste, kes omavad vilumusi ja kogemust vee ja kanalisatsiooni töös hoidmiseks.