Joogivee kloorimine Ääsmäel

  • Post category:Rikketeated

Tulenevalt mikrobioloogia probleemide püsimisest Ääsmäel (näit “Kolooniate arv 22*C juures) jätkub joogivee kloorimine. Kloori lisatakse võimalikult väikeses koguses ja selle sisaldus kraanivees ei ületa norme. Peale veetöötlusjaama mahutite pesu ja desinfitseerimist 02.06 -03.06 normaliseerus olukord umbes nädalaks ja praeguseks on taastunud pesemise eelne olukord. Bakterite kasvu põhjus jaama mahutites ja torustikes ei ole teada. Sellel nädalal võeti kordusanalüüsid ja nende tulemuste (selguvad järgmisel nädalal) põhjal koostatakse edasine tegevuskava. AS Kovek vabandab ebamugavuste pärast.