Käimasolevate SA KIK Keskkonnaprogrammist
kaasfinantseeritavate veemajandusprojektide tutvustused

  • Laagri asula Pilliroo tänava piirkonna sademevee torustiku rajamine
  • Kiia ja Valingu külade veetöötlusseadmete paigaldamine