Kanalisatsiooni avarii Ääsmäel Kasemäe rajoonis

Ääsmäel Kasemäe rajoonis on reoveepumpla avarii, mida on võimalik varuosade puudusel asuda kõrvaldama esmaspäeval, 12.08 hommikul. Palume piirata kanalisatsiooni kasutamist ning mitte kasutada pesumasinaid. Vajadusel alustatakse esmaspäeva hommikul reovee äravedu torustikust tühjendusautoga. AS Kovek vabandab.

Close Menu