Kanalisatsiooni avarii Poku teel R 15.07 kell 15.00

  • Post category:Muud teated

Poku teel on reoveepumpla rike, mistõttu reovesi ei lähe ära. Avarii kõrvaldamisega tegeletakse. Avarii põhjuseks on Elektrilevi poolne võrgurike (1 faas puudu). Palume piirata vee tarbimist vältimaks uputust majades. AS Kovek vabandab.