Kloori lisamine joogiveele Ääsmäel alates 29.08.19

  • Post category:Muud teated

Alates 29.08.19 lisatakse Ääsmäel joogiveele kloori. Kloreerimise põhjuseks on Ääsmäe koolist võetud veeproovidest leitud coli-bakterid. Puurkaevuveest coli bakterit leitud ei ole. Kooli torustikes korraldatud klooriblokaad tulemusi ei andnud. Kloori sisaldus vees on väga väike  ning tervisele see ohtlik ei ole. Peale kloreerimise algust hakkame teostama jääkkloori analüüse. Kloreerimine jätkub, kuni coli bakteritega seotud probleem kaob. AS Kovek vabandab ebamugavuste pärast.