Kloori lisamine joogiveele Ääsmäel

  • Post category:Rikketeated

Seoses joogivee mikrobioloogiliste näitajate halvenemisega Ääsmäel toimub alates 13.03.2000. a kloori lisamine joogiveele minimaalses võimalikus koguses. Hetkel vastab joogivesi normidele ja varasemat coli-laadsete bakterite probleemi ei ole, kuid analüüsitulemused lubavad arvata, et see võib peagi tekkida ja kloorimine on ennetav.

Kuna lisamine on minimaalses võimalikus koguses, siis mingit ebatavalist lõhna ja maitset ei teki. Tegevus ei ole kuidagi seotud käimasoleva koroonaviiruse puhanguga.