Käimasolevate EL Ühtekuuluvusfondist kaasfinantseeritavate veemajandusprojektide tutvustused

  • Saue valla Tallinna reoveekogumisala projekt
  • Saue-Vanamõisa reoveekogumisala veemajandusprojekt

Käimasolevate SA KIK Keskkonnaprogrammist kaasfinantseeritavate veemajandusprojektide tutvustused

  • Laagri asula Pilliroo tänava piirkonna sademevee torustiku rajamine
  • Kiia ja Valingu külade veetöötlusseadmete paigaldamine