Veeavarii Vatsla külas 28.05.21 kell 19.00

  • Post category:Muud teated

Vatslas on veetöötlusjaama avarii, mistõttu on veevarustus katkendlik. Rikke kõrvaldamisega tegeletakse. Loodame rikke kõrvaldada kella 21.00-ks. AS Kovek vabandab.

Loe edasi Veeavarii Vatsla külas 28.05.21 kell 19.00

Coli reostus Kevade ja Suve tee piirkonnas 20.03.21

AS-le Kovek on jõudnud kinnitamata informatsiooni, et Aila külas Kevade ja Suve tee piirkonnas on avastatud joogivees e-coli bakter reostus. Antud piirkonna torustikud ja piirkonda varustav puurkaev kuulub arendajale OÜ…

Loe edasi Coli reostus Kevade ja Suve tee piirkonnas 20.03.21

Kloori lisamine joogiveele Ääsmäel alates 29.08.19

  • Post category:Muud teated

Alates 29.08.19 lisatakse Ääsmäel joogiveele kloori. Kloreerimise põhjuseks on Ääsmäe koolist võetud veeproovidest leitud coli-bakterid. Puurkaevuveest coli bakterit leitud ei ole. Kooli torustikes korraldatud klooriblokaad tulemusi ei andnud. Kloori sisaldus…

Loe edasi Kloori lisamine joogiveele Ääsmäel alates 29.08.19

Hanketeade: Projekt „Turba aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise I etapi administratiivne projektijuhtimine“

Admin.proj.juht. teenuse hange-pakkumuse kutse-Turba   Projekt „Turba aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise I etapi administratiivne projektijuhtimine“ AS KOVEK kutsub huvitatud isikuid esitama pakkumust administratiivse projektijuhtimise teenuse osutamiseks projekti ,, Turba…

Loe edasi Hanketeade: Projekt „Turba aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise I etapi administratiivne projektijuhtimine“