Teade veehinna kehtestamise kohta Turba asulas endises N.R. Energy veeettevõtluspiirkonnas

  • Post category:Uudised

AS Kovek teatab veeteenuse hinna kehtestamisest Turba alevikus endises N.R Energy OÜ vee-ettevõtluspiirkonnas.

Veeteenuse hinnad on järgnevad:

  • veevarustus 0,82 EUR/m3 ilma käibemaksuta (0,98 EUR/m3 koos käibemaksuga);
  • reovee ärajuhtimine 0,62 EUR/m3 ilma käibemaksuta (0,74 EUR/m3 kos käibemaksuga) alates 01.12.2018. a.

Veeteenuse hinnad on kooskõlastatud Nissi Vallavalitsuse 08.06.2006. a määrusega nr 1.