Teade veeteenuse hinna kehtestamisest Turba piirkonnas

  • Post category:Uudised

AS Kovek teatab veeteenuse hinna kehtestamisest alates 01. jaanuarist 2019. a Turba asulas endises N.R Energy OÜ tegevuspiirkonnas järgnevalt:

  • tasu võetud vee eest 1,70 EUR/m3 ilma käibemaksuta (2,04 EUR/m3 koos käibemaksuga);
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,28 EUR/m3 ilma käibemaksuta (2,74 EUR/m3 koos käibemaksuga).

Veeteenuse hind on kooskõlastatud Nissi Vallavalitsuse 17. detsembri 2012. a korraldusega nr 266.

Perioodil 01.12.2018. a kuni 31.12.2018. a kehtivad nimetatud piirkonnas senised veeteenuse hinnad (veevarustus 0,82 EUR/m3 ilma käibemaksuta, 0,98 EUR/m3 koos käibemaksuga; reovee ärajuhtimine 0,62 EUR/m3 ilma käibemaksuta, 0,74 EUR/m3 koos käibemaksuga).