Teade veeteenuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindade kehtestamisest

  • Post category:UudisedAS Kovek teatab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hinna kehtestamisest alates 01. juunist
2024. a Saue vallas kõikides ettevõtte tegevuspiirkondades alljärgnevalt:

Tasu võetud vee eest: ilma käibemaksuta 1,55 EUR/m3, koos käibemaksuga 1,89 EUR/m3.

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest: ilma käibemaksuta 2,71 EUR/m3, koos käibemaksuga 3,31 EUR/m3

Hinnad kehtivad alates 01.06.2024. a ühtselt eraisikule ja juriidilisele isikule.

Alus: Konkurentsiameti 15.04.2024. a otsus nr 9-3/2024-005.