Teade veeteenuse ja reovee ärajuhtimisteenuse hinna kehtestamisest

  • Post category:Uudised

Teade veeteenuse ja reovee ärajuhtimisteenuse hindade kehtestamisest 

AS Kovek teatab veeteenuse ja reovee ärajuhtimisteenuse hindade kehtestamisest alates 01. veebruarist 2022. a järgnevalt: 

 1 m3 hind ilma käibemaksuta, EUR 1 m3 hind koos käibemaksuga, EUR 
Tasu võetud vee eest 1,83 2,19 
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,31 2,77 

Tegemist on summeeritud hindadega ja ühtsete hindadega eraisikule ja juriidilisele isikule. Hinnad kehtestatakse järgmistes asulates või piirkondades, kus AS Kovek teenust pakub. Kanalisatsiooni hind kehtib seal, kus reovee ärajuhtimisteenust pakutakse. 

-endine Kernu vald – kogu ulatuses 

-endine Nissi vald – kogu ulatuses 

-endine Saue vald – Kiia, Valingu sh Suurekivi tee, Jõgisoo, Ääsmäe, Tuula piirkonnad. Hinnamuudatus ei puuduta Tallinna ja lähiala reoveekogumisala ning Saue reoveekogumisala (Laagri, Koidu, Alliku, Hüüru, Vatsla, Harku, Vanamõisa koos Välja tee ja Mäe tee piirkonnaga).