Käimasolevate EL Ühtekuuluvusfondist
kaasfinantseeritavate veemajandusprojektide tutvustused

  • Saue valla Tallinna reoveekogumisala projekt
  • Saue-Vanamõisa reoveekogumisala veemajandusprojekt