Vee- ja reovee ärajuhtimisteenuse hinna kehtestamine Maidla külas

  • Post category:Uudised

AS Kovek teatab vee- ja reovee ärajuhtimisteenuse hindade kehtestamisest Maidla teeninduspiirkonnas Saue vallas. Piirkonnas kehtestatakse ajutiselt (kuni uute hindade kooskõlastamiseni Konkurentsiameti poolt) Saue vallas piirkonnas „Tallinn ja lähiala“ seni kehtivad teenuse hinnad:

Elanikud        

Teenus1 m3 hind ilma käibemaksuta1 m3 hind koos käibemaksuga
Vesi1,291,55
Kanalisatsioon1,561,87