Vee kloreerimine Sillaku-Nõlvaku-Vanasilla piirkonnas alates 11.10.19

  • Post category:Rikketeated

Seoses ebasoovitava mikrobioloogilise analüüsi tulemusega toimub Sillaku veetöötlusjaamas alates 11.10.19 joogiveele kloori lisamine. Lisamise tulemusena võib kohati avalduda veel kloorimaitse ja -lõhn. See ei ole ohtlik ega kahjulik. Kloori sisalduse kohta võetakse analüüse.

Kloori lisamise tingis analüüsides coli-laadsete bakterite leid.  Tegemist ei ole inimesele ohtliku E. coli bakteriga, vaid coli-laadsete bakteritega, mille täpne päritolu pole selge. Kloori lisamine toimub senikua, kui bakterite leid analüüsidest kaob.