Veeavarii Valingul Sarapuu teel L 17.09

  • Post category:Rikketeated

Valingul Sarapuu teel on seni teadmata põhjustel tekkinud pumbajaama avarii ning veevarustus on katkenud. AS Kovek tegeleb rikke kõrvaldamisega. Loodame rikke kõrvaldada kella 18-ks. AS Kovek vabandab.