TÄIENDATUD 28.07 kell 13.40: Veekatkestus Ääsmäel 29-30. juuni 2020

  • Post category:Rikketeated

TÄIENDATUD 28.07

Veekatkestust Ääsmäe elamute piirkonnas (Kasesalu, Kaseurva, Kase tee, Kasemäe rajoon, Salu tänav) praegu teadaoleva info põhjal ei toimu. Veevarustus võib tööde ajal (eelkõige kolmapäeval) olla lünlik ja esineda võib roostesadet. Mõistlik on varuda hädapärane vesi ja vältida kolmapäeval ja neljapäeval kodumasinate kasutamist. Ajutine veevõtt korraldatakse Kaseurva teel veetöötlusjaamast vajadusel korral.

Karja tee kortermajade piirkond jääb ajutiselt Oru puurkaevu toitele. Kuna vee suund muutub, on võimalik roostesade. Vett tarbivate kodumasinate kasutamine ei ole soovitav.

Mõisa tee tööstusala suhtes jääb katkestus jõusse. Veevarustus katkeb kolmapäeva hommikul ja peale pesutööde lõppu on vajalik võimaldada ligipääs veemõõdusõlme AS Kovek tehnikutele, kes pesevad maja sisendi puhtaks. Pesutööd lõpevad neljapäeva lõunaks.

Töid teostavad OÜ Watercom ja AS Kovek tehnikud.

AS Kovek vabandab ebamugavuste pärast.

 

 

 

 

 

Ääsmäel toimub järgmisel kolmapäeval ja neljapäeval, 29-30. juulil 2020. a üleüldine veekatkestus. Palume varuda vett. Veevõtuks oma nõusse luuakse kaks ajutist veevõtukohta, Soopealse (Kaseurva tee) ja Oru (Karja tee) pumbajaamade juures. Vett saab võtta oma nõudesse vooliku otsast. Täpsema info veevõtu kohta saadame täiendavalt. Kui tööd edenevad plaanitust kiiremini, siis võib neljapäev olla ilma katkestuseta.

Toimub veetrasside pesu Kaseurva tee, Karja tee ja Mõisa tee piirkonnas. Ohutuse kaalutlustel ei tohi sel ajal kraanivett kasutada. Probleemiks on seni vee mikrobioloogiline seisukord, mille vastu vee kloorimine ja Soopealse veetöötlusjaama pesu ei ole aidanud. Eesmärgiks on saavutada olukord, kus vett kloorida pole vaja. Palume Teie mõistvat suhtumist tekkivatesse ebamugavustesse, see on vajalik Teie enda puhta joogivee tagamiseks. Muudes Ääsmäe osades tehakse korduvalt vee väljalaskmist hüdrantidest.

Osadel tarbijatel Mõisa, Kaseurva ja Karja tee piirkonnas tuleb tagada praegusetel andmetel mõlemal päeval ligipääs maja veemõõdusõlme, et saaksime sealt välja pesta roostesademe. Neid tarbijaid informeeritakse täiendavalt. Ülejäänud tarbijatel tuleb varuda vett ja täiendada veevaru selleks ettenähtud kohas. Palune levitada seda infot ka naabritele, sest kõigiga ei pruugi me ühendust saada.

Kui te loete seda teadet peale katkestust, siis tuleb olla ettevaatlik vee kasutamisega. Kui vesi on roostene või lõhnab veidralt, laske veel joosta, kuni see puhtaks muutub. Kui soovite sellisel juhul vee ja kanalisatsiooni hüvitamist väljalastud vee võrra, palume kirjalikult pöörduda info@kovek.ee .

Vabandame tekkivate ebamugavuste pärast.