Täiendatud kell 17.15! Veevõtukoha asukoht! Veekatkestus Vatslas 12.07.21 alates kell 13.00

  • Post category:Rikketeated

 

Täiendatud kell 17.15

NB! Hädaolukorra veevõtukoht asub Vatslaveere-Kodasema tee ristis, Vatslaveere 26 maja juures. Veevõtukohaks on tuletõrje hüdrant, mis on varustatud kuulkraaniga. Peale veevõttu palume kraani sulgeda! Veevõtukohast saadav vesi on samaväärne kraaniveega. Veevõtukohast saab vett võtta oma nõudesse, veevõtt on tasuta.

Vatslas on veeavarii, mistõttu on veevarustus kogu külas alates 14.20 suletud. Avariikoha otsimisega tegeletakse. Veeavari kõrvaldamise aeg pole täpselt teada, palume jälgida seda kodulehte. AS Kovek vabandab.

Täiendatud kell 16.30!

Vatslas on maakaabelliini ehitustöödest tingitud suur veeavarii. Hetkel toimub veetootlusjaama mahutite täitmine, kuid suur veetarbimine külas ei lase veesurvel taastuda. Palume sulgeda kõik kastmisvoolikud, vihmutid ja lükata edasi kõik veemahukad tööd. Veesurve taastub niipea, kui mahutites on piisavalt vett. Veevarustuse taastumine enne kella 19.00 on vähevõimalik. Kui mahutitesse õnnestub koguda piisavalt vett, on võimalik välja selgitada avariiline piirkond ja sellisel juhul jääb veeta üksnes osa Vatsla külast. Hetke informatsiooni põhjal on tõenäoline avariikoht Kodasema tee piirkonnas ja veeta jäävad avarii kõrvaldamiseni Kodasema tee aadressid alates Kadaka tee ristmikust, Kadaka tee, Pihlaka tee, Männi tee ja Sireli tee aadressid. Nendele aadressidele luuakse hädaolukorra veevõtt hüdrandist. Soovitame varuda endale hädavajalik joogivesi täna õhtul poest.

Palume jälgida AS Kovek kodulehte www.kovek.ee , kus avaldatakse info olukorra muutuste kohta. Avariitelefonil palume tungiva vajaduseta mitte helistada, oleme olukorrast teadlikud ja tegeleme selle lahendamisega. AS Kovek  vabandab.

Täiendatud kell 17.00!

Veevarustus Vatsla põhiosas on taastunud. NB! Palume vältida täna veemahukaid tegevusi (kastmine, basseinide täitmine, autode pesemine, sest mahutid pole veel täis ja liiga suure veekulu korral võib veevarustus uuesti katkeda. Ilma veeta on Mõisaniidu tee, Kodasema tee, Kadaka tee, Pihlaka tee, Männi tee ja Sireli tee aadressid. Informatsioon hädaolukorra veevõtu kohta ca 17.30. Soovitame joogivesi õhtuks osta poest kaasa. Avarii likvideerimistööd algavad 13.07 hommikul.