Veekatkestus Pilliroo tänava piirkonnas ööl vastu 25.11.21

  • Post category:Rikketeated

Pilliroo tänava piirkonnas (Pilliroo, Pilliroo põik, Põdrasambla jne) toimub ööl vastu neljapäeva (25.11.21) veekatkestus kella 24.00-st kella 09.00-ni. Veekatkestuse põhjus on AS Tallinna Vesi piirkonnas toimuv trasspesu, mis võib põhjustada Pilliroo piirkonna torude saastumise trassisettega. Pesu järel on vajalik teostada võimaliku sette väljalaskmine hüdrantidest. Palume varuda vett ja enne kodumasinate kasutamist veenduda vee puhtuses, vajadusel laske veel joosta kuni sete kaob. AS Kovek vabandab ebamugavuste pärast!

NB! Katkestuse ajas võib toimuda muudatusi kuni kolmapäevani, palume jälgida kohtulehel viimast infot!